Ավելին hy

Տարի

Բիզնես պլան

Հետազոտություն

Իրականացված նախագիծ

Մեր գործունեությունը «Բի Էս Սի»-ն համագործակցում է հեղինակավոր միջազգային կազմակերպությունների, խոշոր ընկերությունների, ՓՄՁ-ների և ՀԿ-ների հետ հետազոտություններ, բիզնես խորհրդատվական ծառայություններ, ռազմավարական ծրագրեր, կառավարման խորհրդատվություն և մասնագիտական զարգացում իրականացնելու միջոցով: «Բի Էս Սի»-ն խթանում է ընկերություններում նորարար տեխնոլոգիաների ներդրումը` նպաստելով ոչ միայն ձեռներեցության ոգու զարգացմանը, այլ նաև համայնքային, մասնավոր, հասարակական և պետական հատվածների կայուն տնտեսական և սոցիալական զարգացմանը:
Իմացի՛ր ավելին Մեր լուծումները
Նախագծեր
ԳՏԻ'Ր «Համաշխարհային բանկ» EBRD SBS
ԳՏԻ'Ր
«Համաշխարհային բանկ» «ՀՀ փաստաբանական դպրոցի դասընթացների և անվճար իրավաբանական օգնության ծառայությունների մասով կայուն նախաձեռնություններ» ծրագիր
EBRD SBS «Մաքուր երկիր» ընկերության գործունեության արդյունավետության բարելավման խորհրդատվական ծառայություններ
«Գրանդ Քենդի» ԱՄՆ Խաղաղության կորպուս ICCO
«Գրանդ Քենդի» Հետազոտություն Հայաստանի 10 մարզերի բնակիչների շրջանում
ԱՄՆ Խաղաղության կորպուս «Փոքր նախագծերի աջակցություն» ծրագրի կատարողականի գնահատում
ICCO Հայաստանում կորպորատիվ սոցիալական պատասխանատվության (ԿՍՊ)-ի գաղափարի և սկզբունքների տարածում
«Ակցիա սովի դեմ» «Եվրոպական հարևանության գյուղատնտեսության և գյուղական համայնքների զարգացման ծրագիր» (ENPARD) «Երևանի կոնյակի գործարան»
«Ակցիա սովի դեմ» Բազիսային հետազոտություն Սիսիանի տարածաշրջանում
«Եվրոպական հարևանության գյուղատնտեսության և գյուղական համայնքների զարգացման ծրագիր» (ENPARD) «Արտադրող խմբերի և արժեշղթաների զարգացում»
«Երևանի կոնյակի գործարան» «Ժամանակի արդյունավետ կառավարում», «Ներկայացման հմտություններ», «Մոտիվացիա», «Աշխատանքային օրենսգրքի հիմունքներ», «Անձնակազմի արդյունավետ կառավարում» և այլ թեմաներով թրեյնինգներ