Get Appointment

  • contact@wellinor.com
  • +(123)-456-7890

BSC - ArmSwissBank CJSC, GCF and Ministry of Environment of RA Funded Project

Կանաչ ֆինանսների առաջխաղացում Հայաստանում

Գործընկեր՝   ArmSwissBank, GCF Armenia
Տարեթիվ՝   2021
Կարգավիճակ՝   ավարտված է
Գործունեություն՝   ուսումնասիրություն, կանաչ ֆինանսներ

2020թ․ սկզբին «Բի Էս Սի»-ն ներգրավվել է Արմսվիսսբանկ ՓԲԸ-ի և «Կանաչ Կլիմայի Հիմնադրամի» (GCF) ֆինանսավորմամբ իրականացվող “Scaling up Green Finance Practices in the Republic of Armenia” ծրագրում՝ Հայաստանում մասնավոր հատվածի «կանաչ ֆինանսների» առաջխաղացման խորհրդատվության նպատակով:

Ծրագրի նպատակն էր հզորացնել Հայաստանի «կանաչ ֆինանսներ»-ը՝ խոչընդոտների բացահայտման, իրազեկության բարձրացման և կանաչ ֆինանսավորման առաջադեմ մեթոդաբանությունների ներդրման շնորհիվ: Արդյունքում «Բի Էս Սի» Ընկերությունն իրականացրել է՝

1․ Իրազեկում և ներգրավվածություն.
Իրականացվել է 5 կլոր սեղան քննարկումներ՝ մասնավոր հատվածի կազմակերպություններին կրթելու՝ կլիմայի հարմարվողականության, մեղմացման և կլիմայի ֆոնդերից ֆինանսավորման հնարավորությունների իրազեկման վերաբերյալ:

2․ Ծրագրի ներկայացում և առաջարկություններ.
Ծրագրի շրջանակում նախապես ընտրվել են այն նախագծերը, որոնք համապատասխանում էին «Կանաչ Կլիմայի Հիմնադրամի» (GCF) ներդրումային չափանիշներին:

3․ Մեթոդաբանության մշակում և խորհրդատվություն.
Մշակվել է մեթոդաբանություն և տրամադրվել շարունակական խորհրդատվություն՝ գնահատելու մասնավոր հատվածի ներգրավվածությունը կանաչ ֆինանսների ոլորտում:

4․ Ռազմավարական առաջարկություններ.
Շրջակա Միջավայրի Նախարարությանը "GCF – Armenia Country Cooperation Programme" ծրագրի վերաբերյալ ներկայացվել է առաջարկություններ՝ մասնավոր հատվածի համար նոր հնարավորություններ ներառելու նպատակով:

Հայաստանում «կանաչ ֆինանսների» համար աջակցող միջավայր ստեղծելու, կայուն ներդրումների և երկրի կանաչ տնտեսության անցումային գործընթացին նպաստելու համար նման համագործակցություններն առանցքային դեր ունեն։