Government assistance to micro-enterprises


Միկրոձեռնարկատիրության սուբյեկտ հանդիսացող անձինք կարող են դրամաշնորհ ստանալ պետության կողմից:

 

Միկրոձեռնարկատիրության սուբյեկտ հանդիսացող այն անձինք, ովքեր 2019թ.-ին ՀՀ հարկային օրենսգրքով սահմանված կարգով հանդիսացել են ընտանեկան ձեռնարկատիրության սուբյեկտ կամ անհատ ձեռնարկատեր չհանդիսացող ֆիզիկական անձ, ունեցել են հարկերից ազատման արտոնագիր, ապա կարող են միանվագ աջակցություն ստանալ:

 

 

 

Աջակցությունը կտրամադրվի 2020թ. Առաջին եռամսյակի ընթացքում մատակարարված ապրանքների իրացման շրջանառության 10%-ի չափով, բայց ոչ ավել, քան նվազագույն աշխատավարձի կրկնապատիկի չափով:

 

Ծրագրի մասին առավել մանրամասն՝ https://bit.ly/2VCmDxx

 

Տեղեկատվությունը վերցված է պաշտոնական լրահոսից:
Աջակցության նոր փաթեթների մասին կտեղադրենք հավելյալ տեղեկատվություն: